Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Ruhsatlandırılan Yeni Uygulama Merkezlerimiz

Güncelleme Tarihi: 09/07/2018

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonun 04/06/2018 tarihli komisyon kararı ve makam onayına istinaden yeni uygulama merkezlerimiz kurulmuştur. Uygulama merkezlerine ait iletişim bilgilerine Web adresimizin Uygulama Merkezleri kısmından ulaşabilirsiniz.

Kurulan Merkezler
1- SB Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kırşehir
2- Düzce Üniversitesi SUAM 
3- Namık Kemal Üniversitesi SUAM
4- Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5- Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
6- Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi
7- Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
8- Abant İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi