Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DAİRE BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI

Güncelleme Tarihi: 16/08/2018

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları DB- Daire Başkanı Dr. Mehmet Zafer KALAYCI

1.1 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitim merkezleri ve eğitimi planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi birimi- Sağlık Uzman Yardımcısı CİHAN SAĞLAM

1.1.1 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitim merkezleri ve eğitimi planlama hizmetlerini yürütme bürosu

Eğitim merkezleri ve ünitelerinin tanımlanması ve geliştirilmesi masası

Tanımlanan eğitim merkezi ve ünite hizmet yükü ve ihtiyaç analizlerinin yapılması masası

Bölge ve tesis merkezli eğitim birimi planlarının yayınlanması masası

1.1.2 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitim merkezleri ve eğitimi düzenleme hizmetlerini yürütme bürosu

Eğitim merkezleri ve ünitelerinin yönetmeliklerinin geliştirilmesi masası

Başvuran eğitim merkez ve ünitelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi masası

Eğitim uygulama ücretlendirme ve maliyet hesaplarının yayınlanması masası

1.1.3 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitim merkezleri ve eğitimi geliştirme hizmetlerini yürütme bürosu

Eğitim merkezlerinin düzenli kontrol ve koordinasyonu masası

Dezavantajlı veya destek gereken eğitim merkezlerin raporlanması masası

Geliştirme ve destekleme ihtiyaçlarının yerine getirilmesi masası

1.2 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulama ve uygulayıcıları mevzuat geliştirme, izleme ve değerlendirme hizmetlerinin yürütülmesi birimi-Sağlık Memuru HATİCE MURTAZAOĞLU

1.2.1 Eğitim merkezlerini izleme değerlendirme bürosu

Eğitimlerin sınav ve sertifikasyonları kontrol  masası

GETAT Eğitimlerinin standartlara uygunluğu masası

Eğitimlerin planlanması ve verimlilik masası

Eğitimlerde devam, deneyim ve yetkinlik değerlendirme masası

Eğitimlerin ücretleri ve faturaları takip masası

1.2.2 Eğiticileri izleme değerlendirme bürosu

GETAT Eğitim merkezlerinde ki eğiticileri takip  masası

Merkezlerde verilen eğitim düzeyini takip masası

Eğiticilerin yetki belgesi ve deneyimlerini takip masası

1.2.3 Katılımcıları izleme değerlendirme bürosu

Eğitimlere katılanların devamlılık takip masası

Eğitimlerin uygulama ve deneyim kazanma hedeflerini karşılama masası

Uzaktan eğitim veren merkezler için eğitim, devam ve başarı kayıt dokümanlarının takip masası

Eğitim kontenjanlarının izlenmesi masası

Eğitimlere bakanlık adına ücretsiz katılanların takip masası

1.3 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcıları planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi birimi- Sağlık Uzman Yardımcısı CİHAT ÇELEBİ

1.3.1 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcıları planlama hizmetlerini yürütme bürosu

Uygulama alanlarının tanımlanması ve geliştirilmesi masası

Tanımlanan alanların insan kaynağı, hizmet yükü ve ihtiyaç analizlerinin yapılması masası

Bölge ve tesis merkezli insan kaynağı planlarının yayınlanması masası

1.3.2 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcıları  düzenleme hizmetlerini yürütme bürosu

Uygulama alanlarının yönetmeliklerinin geliştirilmesi masası

Uygulayıcı yeterliliklerinin ve sertifikasyonlarının geliştirilmesi masası

Uygulama ve uygulayıcıların mali hak ve performanaslarının geliştirilmesi masası

1.3.3 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcıları geliştirme hizmetlerini yürütme bürosu

Sahada aktif uygulayıcıların takibi masası

Sahada aktf uygulayıcıların resertifikasyonu masası

Hatalı veya yetkisiz uygulama ve uygulayıcıların takip ve yaptırımlarının geliştirilmesi masası

1.3.4 Bilim komisyonu işlemlerini yürütme bürosu

Bilim komisyonu usul ve esaslarını geliştirme masası

Bilim komisyonu çalışma takvimi ve gündemini yürütme masası

Bilim komisyonu kararlarını yürütme masası

1.3.5 Mevzuat geliştirme işlemlerini yürütme bürosu

Merkezlerle ilgili mevzuatları geliştirme masası

Çalışanlarla ilgili mevzuatları geliştirme masası

Uygulamalar ile ilgili mevzuatları geliştirme masası

Eğitim alacaklarla ilgili mevzuatları geliştirme masası

İzleme değerlendirme mevzuatlarını geliştirme masası

1.4 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünite ve uygulama merkezleri planlama, düzenleme ve geliştirme hizmetlerinin yürütülmesi birimi-Hemşire SEMA TÜFEKÇİ

1.4.1 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünite ve uygulama merkezleri planlama hizmetlerini yürütme bürosu

Uygulama merkezleri ve ünitelerinin tanımlanması ve geliştirilmesi masası

Tanımlanan merkez ve ünite hizmet yükü ve ihtiyaç analizlerinin yapılması masası

Bölge ve tesis merkezli hizmet birimi planlarının yayınlanması masası

1.4.2 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünite ve uygulama merkezleri düzenleme hizmetlerini yürütme bürosu

Uygulama merkezleri ve ünitelerinin yönetmeliklerinin geliştirilmesi masası

Başvuran merkez ve ünitelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi masası

Uygulama ücretlendirme ve maliyet hesaplarının yayınlanması masası

1.4.3 Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünite ve uygulama merkezleri geliştirme hizmetlerini yürütme bürosu

Uygulama merkezlerinin düzenli kontrol ve koordinasyonu masası

Dezavantajlı veya destek gereken merkezlerin raporlanması masası

Geliştirme ve destekleme ihtiyaçlarının yerine getirilmesi masası