T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

GETAT Klinik Araştırma Dokümanları

Güncelleme Tarihi: 02/01/2020

9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak Yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanarak 15 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe giren GETAT İyi Klinik Uygulama Kılavuzu hükümlerine göre, GETAT Klinik Araştırmalarında kullanılacak Temel Dokümanların Birinci Versiyonları aşağıda yayımlanmıştır.

1- GETAT Araştırma Bütçesi Formu
2- GETAT BGOF'de Bulunması Gereken Asgari Bilgiler
3- GETAT Klinik Araştırma Biyolojik Materyal Taşıma Anlaşması Formu
4- GETAT Ciddi Advers Olay Bildirim Tablosu
5- GETAT Etik Kurulu Gizlilik Sözleşmesi ve Taahhütname
6- GETAT Etik Kurul Üye Listesi Formu
7- GETAT Klinik Arastırma İlk Başvuru Üst Yazı Örneği
8- GETAT Klinik Araştırma Başvuru Formu
9- GETAT Klinik Araştırma Özgeçmiş Formu
10- GETAT Klinik Araştırma Sigorta Klavuzu
11- GETAT Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamalar Eğitim Programı Başvuru Formu
12- GETAT Klinik Araştırmalar ve İyi Klinik Uygulamaları Eğitimi Sonuç Bildirimi Başvuru Formu
13- GETAT Klinik Araştırmalarda Değişiklik Başvuru Formu
14- GETAT Klinik Araştırmalarda Arşivlemeye İlişkin Başvuru Formu
15- GETAT Klinik Araştırmalarda Kullanılacak Araştırma Ürünlerinin İthalatı İçin Başvuru Formu
16- GETAT Klinik Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Ürünlerinin Depolanmasına İlişkin Başvuru Formu
17- GETAT Klinik Araştırmalarda Önemli Değişiklik Başvuru Formu
18- GETAT Sonlanım Bildirimi Başvuru Formu
19- GETAT Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Karar Formu