T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel, Tamamlayıcı ve Fonksiyonel Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Geleneksel ve TamamlayıcıTıp Uygulamaları Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

1- 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama alanları ve standartları ile uygulayıcıların niteliklerini belirlemek ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek
2-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama alanlarında faaliyet gösterecek ünite ve uygulama merkezlerinin ruhsat düzenlemesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek
3-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları eğitimi verecek kurumlara eğitim yetkisi vermek ve faaliyetlerini izlemek
4-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ünite ve uygulama merkezleri ile uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak