T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN GÖREVLERİ

Güncelleme Tarihi: 04/05/2018

Geleneksel ve TamamlayıcıTıp Uygulamaları Daire Başkanlığının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

1- 
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulama alanları ve standartları ile uygulayıcıların niteliklerini belirlemek ve yeterliliklerinin belgelendirilmesi çalışmalarını yürütmek
2-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama alanlarında faaliyet gösterecek ünite ve uygulama merkezlerinin ruhsat düzenlemesi ve iptali ile faaliyetine ilişkin işlemleri yürütmek
3-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları eğitimi verecek kurumlara eğitim yetkisi vermek ve faaliyetlerini izlemek
4-Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ünite ve uygulama merkezleri ile uygulayıcıları izlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak